Przewożenie wartości pieniężnych

przewożenie wartości pieniężnych kursy szkolenia kprzewożenie wartości pieniężnych kursy szkolenia konwojowanie odtjonwojowanie odtj

Uprawnienia kierowcy bankowozu – zezwolenie na przewożenie wartości pieniężnych

W 2013 r. zmieniły się zasady dotyczące przewożenia wartości pieniężnych. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. nr 30, poz. 151 ze zm.) – która weszła w życie 19 stycznia 2013 r. – oraz właściwym aktem wykonawczym – rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013r. Poz.603), kierowca samochodu uprzywilejowanego oraz przewożącego wartości pieniężne musi posiadać ukończony specjalny kurs.

Kierowca bankowozu – wymagania

Kto może zapisać się na kurs z zakresu przewożenia wartości pieniężnych?

Nie każdy może zostać konwojentem. Prawo ustanowiło kilka wymogów, które bezwzględnie muszą być przestrzegane. Oto one:

  • należy posiadać prawo jazdo określonej kategorii, najlepiej z pewnym stażem,
  • należy mieć ukończone 21 lat,
  • potrzebne są dwa oświadczenia: lekarskie oraz psychologiczne, które stwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Taki kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chciałyby podjąć zatrudnienie jako kierowca w bankach i innych instytucjach finansowych oraz w firmach, które oferują usługi z zakresu przewożenia wartości pieniężnych.

Jak wygląda szkolenie z zakresu przewożenia wartości pieniężnych?

Taki kurs ma na celu przygotować kandydata do prowadzenia pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych. Powinien on ukończyć szkolenie z wiedzą i odpowiednimi umiejętnościami, dzięki którym będzie w stanie bezpiecznie wyjść z tych niebezpiecznych sytuacji. Uczestnicy kursu poznają zagrożenia, jakie czyhają na konwojentów, zasady jazdy defensywnej i ofensywnej (wraz z możliwością taranowania na drodze).

Takie szkolenie obejmuje nie tylko zasady postępowania na drodze. To także nauka zagadnień prawnych dotyczących zawodu konwojenta. Kursanci dowiadują się między innymi o tym, jakie są okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną – w przypadku obrony koniecznej, działań wykonywanych w ramach posiadanych uprawnień itp.

Szkolenie na kierowcę bankowozu  składa się z części teoretycznej oraz praktycznej obejmującej jazdę w warunkach specjalnych.

Gdzie zrobić kurs na przewożenie wartości pieniężnych szczegóły znajdziecie tutaj: Kierowca konwojent szkolenie