Zmiany w ustawie o kierowaniu pojazdami 2016

przepisy prawo jazdy zagrożenia w ruchu drogowym kursy jazdy

W 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego, które tak naprawdę zostały uchwalone jeszcze w 2014 r. (26 czerwca). Przyjrzyjmy się temu, jakie zmiany w ustawie o kierowaniu pojazdami zostały przewidziane na przyszły rok. Można powiedzieć, że szykuje się mała rewolucja.

Nadchodzące dużymi krokami zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Dotyczyć one będą uprawnień do kierowania pojazdami, szkoleń dla osób, które chcą prawo jazdy uzyskać, instruktorów, wykładowców, przedsiębiorców, egzaminów i innych zagadnień.

Łatwiejszy dostęp do motocykli

Trudno zgodzić się z tym, że ta zmiana wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oto bowiem wchodzi przepis zezwalający na jazdę motorem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 kierowcy, który posiada jedynie prawo jazdy kat. B, o ile minęły co najmniej 3 lata od momentu otrzymania uprawnień. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że nie uwzględniono tego, że prowadzenie motoru wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, których nie da nawet kilkunastoletnie prowadzenie samochodu osobowego.

Zmiany z zakresu prowadzenia małych autobusów z przyczepami

W przyszłym roku zwiększy się zakres możliwości osób posiadających uprawnienia dla kategorii D1+E. To już ostatnie miesiące, gdy z takim prawem jazdy można jedynie kierować zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego dla kategorii D1 i przyczepy. Co się zmieni? Znikną wspomniane w tej dziedzinie ograniczenia.

Przeciwdziałanie nieuczciwych działań w zakresie zdobywania prawa jazdy w charakterze cudzoziemca

Unia Europejska chciała ułatwić możliwość zdobywania prawa jazdy w dowolnie wybranym kraju członkowskim. To jednak doprowadziło do tego, że prawo jest nadużywane niekoniecznie w uczciwych zamiarach. 2016 r. ma postawić temu kres. W jaki sposób? Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy będą miały obowiązek złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy o zamieszkiwaniu na lub przebywaniu na terytorium RP przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względów wskazanych w tym przepisie. Łatwiej będzie natomiast wymienić zagraniczne prawo jazdy. Wystarczy mieszkać lub przebywać na terytorium RP minimum 185 dni, o ile prawo jazdy zostało wydane jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Warto wspomnieć także o kroku mającym na celu zlikwidowanie podwójnych uprawnień. Jeżeli ktoś rozpoczął już procedurę wydania wtórnika polskiego krajowego prawa jazdy w innym kraju należącym do UE, nowe prawo jazdy nie zostanie mu wydane w Polsce.

Zmieniasz adres – nie musisz za to płacić

Zmiana adresu zamieszkania idzie w parze z wymianą prawa jazdy – a ta jest już płatna. Do czasu. Radni będą mieli możliwość (nie będzie to jednak ich obowiązkiem) uchwalenia zniesienia lub obniżenia opłaty za wymianę prawa jazdy z tego właśnie tytułu.

Nowe przepisy dla kursantów

Ten zakres ustawy o kierowaniu pojazdami najczęściej budzi najwięcej kontrowersji. Czy tym razem coś ulegnie zmianie? Na pewno będzie to możliwość rezygnacji z teoretycznej części kursu – ale pod warunkiem wcześniejszego otrzymania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu państwowego organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. To samo dotyczy się osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem.

Zmiany z zakresu prawa jazdy kat. C, C+E, D lub D+E

Dużo łatwiej będzie można teraz rozpocząć naukę na zawodowego kierowcę wymienionych wyżej kategorii. Można będzie bowiem rozpocząć kurs nawet 3 miesiące przed osiągnięcie pełnoletności, o ile jest się już uczestnikiem zajęć w ramach szkolenia na odpowiednią kwalifikację wstępną

Nowa rola WORD-ów

Wojewódzkie Ośrodku Ruchu Drogowego wraz z nadchodzącym rokiem zyskają nowe uprawnienia. Będą mogły bowiem prowadzi kursy dla kandydatów na instruktorów. Będą musiały one jednak spełniać określone wymagania stawiane Super OSK, co raczej dla takiej instytucji jak WORD nie powinno stanowić większego problemu. Na pewno nie jest to zmiana, z której ucieszą się Super Ośrodki Szkolenia Kierowców, w których to do tej pory można było wykonać kurs na instruktora jazdy.

Kontrowersyjny zakaz dla OSK

W 2016 r. wejdzie w życie zapis zakazujący OSK publikacji w sieci nagrań z egzaminów na prawo jazdy wykonywanych za pomocą samochodów należących do danego OSK. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, starosta ma wydać zakaz wykonywania rzez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK. Jest to o tyle kontrowersyjne, że przepis ten działa od dłuższego czasu – tylko na innej podstawie prawnej, która nazywa się ochroną wizerunku. Co więc spowodowało taką decyzję? Czyżby strach przed ujawnianiem nieprawidłowości? Za to mogą nieco odetchnąć właściciele OSK w przypadku dostarczani starostom listy uczestników każdego odbywającego się kursu oraz informacji o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych. Jeszcze do końca roku już jedno uchybienie w tym zakresie mogło spowodować zamknięcie szkoły jazdy. Teraz taka sytuacja musiałaby powtórzyć się wielokrotnie.

To oczywiście nie wszystkie zmiany, na jakie trzeba szykować się wraz z nadejściem nowego roku. Czy okażą się one słuszne – najlepiej pokaże czas.